Wymiana kart wędkarskich wydanych przed 31.01.1997 r.

13 stycznia 2019 NTW a1 Aktualności

UWAGA wędkarze!!!

 

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów

karty wędkarskie

wydane przed 31.01.1997 r.

utraciły swoją ważność

i należy je wymienić.

Gdzie należy wymienić kartę wędkarską?
 
Kartę wędkarską wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby.
 
Wymiana karty wędkarskiej – co należy zrobić?
 
Osoba zainteresowana wymianą karty wędkarskiej powinna złożyć w starostwie powiatowym:
 • wniosek o wymianę (dostępny w starostwie);
 • zdjęcie legitymacyjne;
 • dowód uiszczenia opłaty za wymianę karty;
 
Ile kosztuje wymiana karty wędkarskiej?
 
Za wydanie karty wędkarskiej pobierana jest opłata 10 zł.

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/

Zmiany do
Regulaminu Amatorskiego Połowy Ryb
w wodach NTW w Kwidzynie:

 1. Wprowadza się wymiary ochronne:
  • okoń – do 17 cm i od 35 cm;
  • jesiotr – 90 cm.
 2. Wprowadza się limit ilościowy:
  • okoń – 20 szt;
  • jesiotr – 1 szt.
 3. Wprowadza się okresy ochronne ryb:
  • węgorz od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca;
  • sum od  dnia 1 stycznia do dnia 31 maja;
 4. W załączniku nr 3 Regulaminu wprowadza się § 5 o następującej treści:
  • Wprowadza się  zakaz spiningowania i połowu ryb na żywca lub martwą rybkę w miesiącu kwietniu danego roku;
  • Wprowadza się zakaz spiningowania i połowu ryb na żywca lub martwą rybkę w miesiącu maju  danego roku po godz. 21:00.