Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze

18 lutego 2019 NTW a1 Aktualności

Z A W I A D O M I E N I E – Z A P R O S Z E N I E

Na  Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

Niezależnego Towarzystwa Wędkarskiego w Kwidzynie

Zebranie odbędzie się dnia
23 marca 2019 roku
w Świetlicy Spółdzielni Usług Motoryzacyjnych w Kwidzynie
ul. Krótka 2, Kwidzyn

o godz. 9.30 – I termin

o godz.10.00 – II termin

 

Porządek zebrania —->TUTAJ<—-

 

          Zapraszamy  Członków NTW   

                                                                                              Za Zarząd NTW

                                                                                        Zbigniew Sitko

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/

Zmiany do
Regulaminu Amatorskiego Połowy Ryb
w wodach NTW w Kwidzynie:

 1. Wprowadza się wymiary ochronne:
  • okoń – do 17 cm i od 35 cm;
  • jesiotr – 90 cm.
 2. Wprowadza się limit ilościowy:
  • okoń – 20 szt;
  • jesiotr – 1 szt.
 3. Wprowadza się okresy ochronne ryb:
  • węgorz od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca;
  • sum od  dnia 1 stycznia do dnia 31 maja;
 4. W załączniku nr 3 Regulaminu wprowadza się § 5 o następującej treści:
  • Wprowadza się  zakaz spiningowania i połowu ryb na żywca lub martwą rybkę w miesiącu kwietniu danego roku;
  • Wprowadza się zakaz spiningowania i połowu ryb na żywca lub martwą rybkę w miesiącu maju  danego roku po godz. 21:00.