Nowe władze NTW w Kwidzynie

8 kwietnia 2019 NTW a1 Aktualności

W dniu 23 marca 2019 r. odbyło się

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze

Członków

Niezależnego Towarzystwa Wędkarskiego w Kwidzynie.

 

W trakcie zgromadzenia odbyły się wybory do władz Towarzystwa.

       Po ukonstytuowaniu się, skład poszczególnych organów NTW jest następujący:

 ZARZĄD NTW:

 •       Prezes Zarządu – Sitko Zbigniew
 •       V-ce Prezes Zarządu – Więckowski Sebastian
 •       V-ce Prezes Zarządu ds. Sportowych – Biesiekierski Zdzisław
 •       Sekretarz – Sinkiewicz Tomasz
 •       Skarbnik – Cykał Edward
 •       Członek – Gospodarz – Benderski Grzegorz
 •       Członek – Lemański Michał
 •       Członek – Sitko Rafał
 •       Członek – Raczyński Jarosław
 •       Członek – Marcinkiewicz Tomasz

KOMISJA REWIZYJNA

 •       Przewodniczący Komisji – Jabłonka Witold
 •       Z-ca Przewodniczącego – Wielgosz Bogdan
 •       Sekretarz – Jankun Michał
 •       Członek – Pokora Jacek
 •       Członek – Czajkowski Rafał

SĄD ORGANIZACYJNY

 •      Przewodniczący Sądu – Marciniak Wiesław
 •      Z-ca Przewodniczącego – Matla Henryk
 •      Sekretarz – Ostanin Zbigniew
 •      Członek – Brzozowski Mirosław
 •      Członek – Sokołowski Antoni

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/

Zmiany do
Regulaminu Amatorskiego Połowy Ryb
w wodach NTW w Kwidzynie:

 1. Wprowadza się wymiary ochronne:
  • okoń – do 17 cm i od 35 cm;
  • jesiotr – 90 cm.
 2. Wprowadza się limit ilościowy:
  • okoń – 20 szt;
  • jesiotr – 1 szt.
 3. Wprowadza się okresy ochronne ryb:
  • węgorz od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca;
  • sum od  dnia 1 stycznia do dnia 31 maja;
 4. W załączniku nr 3 Regulaminu wprowadza się § 5 o następującej treści:
  • Wprowadza się  zakaz spiningowania i połowu ryb na żywca lub martwą rybkę w miesiącu kwietniu danego roku;
  • Wprowadza się zakaz spiningowania i połowu ryb na żywca lub martwą rybkę w miesiącu maju  danego roku po godz. 21:00.