Czasowy zakaz połowu ryb na J. Otoczyn

13 listopada 2019 NTW a1 Aktualności

UWAGA WĘDKARZE !!!

Decyzją Zarządu NTW w Kwidzynie

w dniach od 14 do 17  listopada 2019 r. (do godz. 15:00)
z powodu zarybienia
i przeprowadzania zawodów wędkarskich
wprowadza się na

jez. Przystań Batorego w Kwidzynie

 CAŁKOWITY ZAKAZ POŁOWU RYB !!!

 

Zarząd NTW Kwidzyn

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/

Zmiany do
Regulaminu Amatorskiego Połowy Ryb
w wodach NTW w Kwidzynie:

 1. Wprowadza się wymiary ochronne:
  • okoń – do 17 cm i od 35 cm;
  • jesiotr – 90 cm.
 2. Wprowadza się limit ilościowy:
  • okoń – 20 szt;
  • jesiotr – 1 szt.
 3. Wprowadza się okresy ochronne ryb:
  • węgorz od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca;
  • sum od  dnia 1 stycznia do dnia 31 maja;
 4. W załączniku nr 3 Regulaminu wprowadza się § 5 o następującej treści:
  • Wprowadza się  zakaz spiningowania i połowu ryb na żywca lub martwą rybkę w miesiącu kwietniu danego roku;
  • Wprowadza się zakaz spiningowania i połowu ryb na żywca lub martwą rybkę w miesiącu maju  danego roku po godz. 21:00.