„Król NTW”

 

Rok Imię i nazwisko
2015  
2014  
2013  
2012  
2011  
2010  
2009 Stanisław Górnicz
2008 Krzysztof Masny
2007 Krzysztof Masny
2006 Stanisław Górnicz
2005 Wojciech Włodarski
2004 Krzysztof Masny
2003 Zdzisław Biesiekierski
2002 Stanisław Górnicz
2001 Krzysztof Masny
2000 Dariusz Kowalski
1999 Rafał Kończalski
1998 Kazimierz Biesiekierski
1997 Antoni Zawalich
1996 Jacek Kielar
1995 Czesław Kowalewski
1994 Ignacy Orłowski
1993 Jerzy Sabiszewski
1992 Jacek Kielar
1991 Stanisław Orligóra – Pierwszy Król NTW


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/

Zmiany do
Regulaminu Amatorskiego Połowy Ryb
w wodach NTW w Kwidzynie:

 1. Wprowadza się wymiary ochronne:
  • okoń – do 17 cm i od 35 cm;
  • jesiotr – 90 cm.
 2. Wprowadza się limit ilościowy:
  • okoń – 20 szt;
  • jesiotr – 1 szt.
 3. Wprowadza się okresy ochronne ryb:
  • węgorz od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca;
  • sum od  dnia 1 stycznia do dnia 31 maja;
 4. W załączniku nr 3 Regulaminu wprowadza się § 5 o następującej treści:
  • Wprowadza się  zakaz spiningowania i połowu ryb na żywca lub martwą rybkę w miesiącu kwietniu danego roku;
  • Wprowadza się zakaz spiningowania i połowu ryb na żywca lub martwą rybkę w miesiącu maju  danego roku po godz. 21:00.