Władze

 

Zarząd

 

 1. Zbigniew Sitko Prezes Zarządu
 2. Grzegorz Tul V-ce Prezes Zarządu
 3. Zdzisław Biesiekierski V-ce Prezes Zarządu ds. sportowych
 4. Stanisław Bera Sekretarz
 5. Edward Cykał Skarbnik
 6. Jarosław RaczyńskiCzłonek
 7. Henryk Matla Członek
 8. Grzegorz Benderski Członek
 9. Michał Lemański Członek
 10. Rafał Sitko Członek
 
 

 

Komisja Rewizyjna

 

 1. Tomasz       Sinkiewicz     – Przewodniczący Komisji
 2. Witold         Jabłonka       – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Stanisław   Przybysz       Sekretarz

 

 

Sąd Organizacyjny

 

 1. Radosław Sitarz          – Przewodniczący Sądu
 2. Krzysztof Masny         – Z-ca Przewodniczącego Sądu
 3. Wiesław Marciniak      – Sekretarz
 4. Jerzy Czarnecki          – Członek
 5. Jacek Pokora               – Członek

 

 

Rzecznik Dyscyplinarny

 

Eugeniusz   Wiśniewski

 

 

Prezesi Klubów

 

 • Ryszard       Kobza          – Prezes Klubu TOR-PAL
 • Henryk       Czapliński   – Prezes Klubu CELULOZA

 

 

Gospodarz NTW

 

 

Vakat

 

 

Społeczna Straż Rybacka Grupa NTW

 Komendant SSR NTW Kwidzyn: Tomasz Marcinkiewicz

 


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/

Zmiany do
Regulaminu Amatorskiego Połowy Ryb
w wodach NTW w Kwidzynie:

 1. Wprowadza się wymiary ochronne:
  • okoń – do 17 cm i od 35 cm;
  • jesiotr – 90 cm.
 2. Wprowadza się limit ilościowy:
  • okoń – 20 szt;
  • jesiotr – 1 szt.
 3. Wprowadza się okresy ochronne ryb:
  • węgorz od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca;
  • sum od  dnia 1 stycznia do dnia 31 maja;
 4. W załączniku nr 3 Regulaminu wprowadza się § 5 o następującej treści:
  • Wprowadza się  zakaz spiningowania i połowu ryb na żywca lub martwą rybkę w miesiącu kwietniu danego roku;
  • Wprowadza się zakaz spiningowania i połowu ryb na żywca lub martwą rybkę w miesiącu maju  danego roku po godz. 21:00.