zezwolenie wakacyjne

rodzina-na-rybach

 • 1

W roku 2016 wprowadza się nową opłatę dla uczących się  dzieci, młodzieży i studentów do 25 roku życia zwaną Wakacyjnym Zezwoleniem na Połów Ryb w jednym jeziorze NTW.

 • 2

Wymieniona w  § 1 pkt.1 opłata wynosi 30 zł od jednej osoby i obowiązuje w okresie wakacji tj. od 1 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r

 • 3

Wniesienie opłaty jest równoznaczne z posiadaniem zezwolenia na połów ryb w jednym ze zbiorników na którym gospodarzy NTW i odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb w wodach NTW.

 • 4

Przyjmujący opłatę wpisuje w dokumencie wpłaty następującą adnotację: Wakacyjne Zezwolenie na Połów Ryb w jeziorze……………..(wpisać nazwę jeziora)

 


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/

Zmiany do
Regulaminu Amatorskiego Połowy Ryb
w wodach NTW w Kwidzynie:

 1. Wprowadza się wymiary ochronne:
  • okoń – do 17 cm i od 35 cm;
  • jesiotr – 90 cm.
 2. Wprowadza się limit ilościowy:
  • okoń – 20 szt;
  • jesiotr – 1 szt.
 3. Wprowadza się okresy ochronne ryb:
  • węgorz od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca;
  • sum od  dnia 1 stycznia do dnia 31 maja;
 4. W załączniku nr 3 Regulaminu wprowadza się § 5 o następującej treści:
  • Wprowadza się  zakaz spiningowania i połowu ryb na żywca lub martwą rybkę w miesiącu kwietniu danego roku;
  • Wprowadza się zakaz spiningowania i połowu ryb na żywca lub martwą rybkę w miesiącu maju  danego roku po godz. 21:00.