III edycja Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego – Projekt nr 15

9 października 2017 NTW a1 Aktualności

NTW Kwidzyn zachęca wszystkich wędkarzy, przyjaciół NTW oraz mieszkańców Kwidzyna do głosowania na projekt związany z rewitalizacją terenu wokół stawu przy ul. Granicznej w Kwidzynie.

 

PROJEKT NR 15

Rewitalizacja stawu przy ul. Granicznej w Kwidzynie

Staw był głównym miejsce rekreacji w latach 70-tych. Z czasem jego stan uległ znacznemu pogorszeniu. Zatraceniu uległa funkcja wędkarska stawu. Wraz z rozwojem osiedla mieszkańcy dostrzegają olbrzymią potrzebę przywrócenia jego funkcji, podniesienia bezpieczeństwa stawu i jego otoczenia, gdyż jest on wizytówką osiedla i miejscem spacerów.

Głównym założeniem projektu jest rewitalizacja stawu polegająca na wybagrowaniu oraz urządzeniu małej architektury na brzegu stawu.

Szczegółowy zakres prac obejmował będzie m.in.:

  1. uregulowanie dna;

  2. oczyszczenie, odmulenie dna i brzegów stawu;

  3. zagospodarowanie zieleni;

  4. budowę pomostu i 2 stanowisk wędkarskich;

  5. budowę chodnik wraz ze schodami;

  6. umieszczenie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci)

 

Poniżej prezentujemy adresy punktów do głosowania oraz opisy poszczególnych projektów na które będzie można zagłosować w dniach 9 do 20 października.

Swoje głosy oddawać można w następujących punktach:

1. Urząd Miejski ul. Warszawska 19 07:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku,

2. Kwidzyńskie Centrum Kultury 08:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku, ul. 11 listopada 13

3. Hala Widowiskowo-Sportowa – Pływalnia 08:00 – 21:00 codziennie, ul. Wiejska 1a

4. Niepubliczne Przedszkole „Promyk” 10:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku, ul. Kazimierza Wielkiego 2

5. Biblioteka Miejsko-Powiatowa 10:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku, ul. Józefa Piłsudskiego 21

Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U z 2016r. poz. 2046, ze zm.) oraz osoby, które w terminie głosowania ukończyły 75 lat, mogą głosować przy wykorzystaniu urny pomocniczej (dostarczonej pod wskazany adres) po uprzednim uzgodnieniu terminu głosowania, w dniach określonych w ust. 2, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, pod numerem telefonu: 55 6464 777.

Uprawnieni do udziału w głosowaniu są wszyscy mieszkańcy miasta Kwidzyna, którzy w dniu rozpoczęcia głosowania ukończyli 16 lat.

Uprawnieni do głosowania otrzymują jedną kartę, na której wybierają maksymalnie trzy projekty, poprzez wpisanie numeru projektu do wyznaczonych kratek.

Karta do głosowania —> kliknij tutaj <—

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/