Podsumowanie gospodarki wodami za 2018 rok

19 lutego 2019 NTW a1 Aktualności

Przedstawiamy zestawienie gospodarowania wodami NTW w Kwidzynie.

 

W 2018 roku na zarybienia wydaliśmy łącznie 39 480,00 zł, co pozwoliło na zakup prawie 2,5 tony ryb.

 

Od 1994 roku suma wydatków na zarybienia to 503 615,00 zł, czyli ponad 61 ton zakupionych i wpuszczonych do naszych wód ryb.

 

Szczegółowe dane znajdują się na stronie NTW http://www.ntw-kwidzyn.org/gospodarka/

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/

Zmiany do
Regulaminu Amatorskiego Połowy Ryb
w wodach NTW w Kwidzynie:

 1. Wprowadza się wymiary ochronne:
  • okoń – do 17 cm i od 35 cm;
  • jesiotr – 90 cm.
 2. Wprowadza się limit ilościowy:
  • okoń – 20 szt;
  • jesiotr – 1 szt.
 3. Wprowadza się okresy ochronne ryb:
  • węgorz od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca;
  • sum od  dnia 1 stycznia do dnia 31 maja;
 4. W załączniku nr 3 Regulaminu wprowadza się § 5 o następującej treści:
  • Wprowadza się  zakaz spiningowania i połowu ryb na żywca lub martwą rybkę w miesiącu kwietniu danego roku;
  • Wprowadza się zakaz spiningowania i połowu ryb na żywca lub martwą rybkę w miesiącu maju  danego roku po godz. 21:00.