zezwolenie wakacyjne

rodzina-na-rybach

  • 1

W roku 2024 wprowadza się nową opłatę dla uczących się  dzieci, młodzieży i studentów do 25 roku życia zwaną Wakacyjnym Zezwoleniem na Połów Ryb w jednym jeziorze NTW.

  • 2

Wymieniona w  § 1 pkt.1 opłata wynosi 50 zł od jednej osoby i obowiązuje w okresie wakacji tj. od 1 lipca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

  • 3

Wniesienie opłaty jest równoznaczne z posiadaniem zezwolenia na połów ryb w jednym ze zbiorników na którym gospodarzy NTW i odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb w wodach NTW.

  • 4

Przyjmujący opłatę wpisuje w dokumencie wpłaty następującą adnotację: Wakacyjne Zezwolenie na Połów Ryb w jeziorze……………..(wpisać nazwę jeziora)

 


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/