J. Klasztorne

Lokalizacja

Opis

Dopuszczone do połowów przez cały rok, z brzegu i z łodzi przez całą dobę.

Rybostan: lin, szczupak, leszcz, sandacz, węgorz, płoć, wzdręga, amur, karp, okoń, boleń.

 (Klasztorne) znajduje się w Regionie Dolnej Wisły i zgodnie z Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr 5/2004 z 15.04.2004 r. wchodzi w skład obwodu rybackiego  nr I.11.33 w skład którego, oprócz tego jeziora , wchodzi również eksploatowane przez NTW Jezioro Leśne wraz z ciekiem łączącym te jeziora , ich dopływami i ciekiem do jego ujścia do jeziora Kucki (Klecewskie, Polno). Z obwodu wyłączony jest dopływ z jeziora Kocioł (Morawy).

Jezioro leży na terenie gminy Gardeja w jej północno wschodniej części między wsią Klasztorek a Leśniczówką Morawy.

Powierzchnia lustra wody wg pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1963 roku wynosi 77,7 ha, powierzchnia dwóch wysp 2,3 ha.

Głębokość maksymalna 25 m, głębokość średnia 7,6 m. Dno bardzo nierówne, silnie urozmaicone. Długość maksymalna 2.325 m, szerokość maksymalna 750 m , długość linii brzegowej 6.000 m .

Izobaty do 1 m głębokości obejmują 9,0 % powierzchni jeziora (patrz mapka);jez duz

  • od   1,0 m do   2,5 m  –   2,9 %,
  • od   2,5 m do   5,0 m  – 30,4 %,
  • od   5,0 m do   7,5 m  – 16,7 %,
  • od   7,5 m do 10,0 m  – 18,7 %,
  • od 10,0 m do 15,0 m  – 15,7 %,
  •   i poniżej       15 m     –    6,6 %.

Największa głębokość występuje u wejścia do południowo – zachodniej zatoki jeziora, na północny zachód od większej wyspy. Dno z wyjątkiem północno-wschodniej płytszej części jeziora jest silnie urozmaicone. Na dnie dość liczne zawady. Maksymalne zamulenie – 60 cm, zamulanie najczęściej występujące – 20 cm, strefa przybrzeżna nie zamulona. Kształt jeziora wydłużony z południowego – zachodu na północny – wschód. Część południowo – zachodnia jest znacznie szersza i głębsza. Jezioro posiada jeden większy i 3 mniejsze dopływy z okolicznych pół oraz nie zawsze z wodą dopływ z jeziora Morawy .Położenie jeziora szczytowe. Odpływ przez jezioro Leśne (Świdno) , Kucki do rzeki Gardęgi, która przepływa przez jeziora Nogat i Kuchnia , wpadając do rzeki Osy. Szerokość odpływu 1,5 m, głębokość 20 cm. Bezpośrednio zlewnię jeziora stanowią w 85 % pola uprawne (częściowo w pobliżu brzegu zagospodarowane przez ośrodki rekreacyjno – wypoczynkowe) i w 15 % lasy iglaste. Nas podstawie wcześniej wykonanych analiz fizyko-chemicznych (1967 rok) stwierdzić można ,że dobre warunki dla życia ryb występują do głębokości 8 m. Jezioro jest słabo mieszane. Według typologii rybackiej jezioro jest jeziorem typu leszczowego.

W jeziorze występują następujące gatunki ryb:

  • drapieżnych: szczupak, sandacz, okoń, węgorz;
  • spokojnego żeru: leszcz, płoć, lin, karp, ukleja, krąp, śladowo boleń,sieja i sielawa.

Przez okres eksploatacji jeziora przez NTW tj w latach 1994-2008 do jeziora wpuściliśmy łącznie 369.500 szt. ryb o wadze 11,4 tony za kwotę 77.354 zł. Punktu widzenia wędkarstwa jest wodą atrakcyjną ,chociaż dostęp z brzegów jest możliwy dzięki pomostom zbudowanym przez wędkarzy. 30 pomostów zbudowanych przez NTW wymaga natychmiastowego remontu z powodu połamania dojść do platformy. Na jeziorze członkowie NTW mogą łowić z łodzi i brzegu przez całą dobę.

Opracował: Zbigniew Sitko

Galeria


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/