Doroczne Sprzątanie Jezior NTW w Kwidzynie

2 kwietnia 2019 NTW a1 Aktualności

Z A W I A D O M I E N I E – Z A P R O S Z E N I E

Na Doroczne Sprzątanie Jezior

Niezależnego Towarzystwa Wędkarskiego
w Kwidzynie

Sprzątanie śmieci z brzegów jezior Leśnego, Klasztorka, Sarnówka i Otoczyna

odbędzie się dnia 6 kwietnia 2019 roku,
do której pracy zapraszamy wszystkich naszych Członków.

Zbiórka Członków na parkingu w Klasztorku o godz. 8.00.

      Zapraszamy  Członków NTW     

                                               ZARZĄD NTW KWIDZYN                                                                                               

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/

Zmiany do
Regulaminu Amatorskiego Połowy Ryb
w wodach NTW w Kwidzynie:

 1. Wprowadza się wymiary ochronne:
  • okoń – do 17 cm i od 35 cm;
  • jesiotr – 90 cm.
 2. Wprowadza się limit ilościowy:
  • okoń – 20 szt;
  • jesiotr – 1 szt.
 3. Wprowadza się okresy ochronne ryb:
  • węgorz od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca;
  • sum od  dnia 1 stycznia do dnia 31 maja;
 4. W załączniku nr 3 Regulaminu wprowadza się § 5 o następującej treści:
  • Wprowadza się  zakaz spiningowania i połowu ryb na żywca lub martwą rybkę w miesiącu kwietniu danego roku;
  • Wprowadza się zakaz spiningowania i połowu ryb na żywca lub martwą rybkę w miesiącu maju  danego roku po godz. 21:00.