Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 19.03.2016 r.

8 marca 2016 NTW a1 Aktualności

Z A W I A D O M I E N I E – Z A P R O S Z E N I E

 Na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

Niezależnego Towarzystwa Wędkarskiego w Kwidzynie

 Zebranie odbędzie się dnia 19 marca 2016 roku w Świetlicy Spółdzielni Usług Motoryzacyjnych w Kwidzynie , ul. Krótka 2

  • o godz. 9.30 – I termin
  • o godz.10.00 – II termin

Porządek zebrania poniżej niniejszego zawiadomienia.

 Zapraszamy Członków NTW

Za Zarząd NTW

Zbigniew Sitko

Porządek Obrad W.Z. NTW 2016

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/