V Ogólnopolskie Zawody Spinningowe z łódek „PUCHAR BIELINKA”

2 października 2016 NTW a1 Aktualności

 

Niezależne Cedyńskie Towarzystwo Wędkarskie „Miętus”
i Gmina Cedynia zaprasza
na  

sandacz2Po 8 latach przerwy wznawiamy atrakcyjne zawody spinningowe na równie atrakcyjnym akwenie wyrobiska kopalni Bielinek.

Akwen ten , mający znaczący wpływ na życie biologiczne Odry jest bardzo atrakcyjny dla ryb, a jeszcze bardziej dla wędkarzy.

Zawody organizujemy w dniach 12 i 13 listopada 2016r.

Zapewniamy  zakwaterowanie, wyżywienie, wspólne biesiady, dowóz na łowisko, atrakcyjne nagrody.

Łowić będziemy z własnych łódek w dwuosobowych drużynach na łódce.

 

Koszt uczestnictwa wynosi : 490,00 zł. od zawodnika ,

                                            310,00 zł. od osoby towarzyszącej.

 

Kontakt:.

Prezes : Tadeusz Mażol  , tel. 668 474 094,

Skarbnik: Krzysztof Świerczyński tel.604 998 278

 

Uczestnictwo należy zgłosić telefonicznie na w/w numery  do dnia

15 października 2016r.

Wpłaty należy dokonać do  dnia 20 października 2016 r. na konto :

Niezależne Cedyńskie Towarzystwo Wędkarskie  „Miętus”

Bank Spółdzielczy  Chojna/O Cedynia    10 9370 1017 2007  0106 2545  0001

Z dopiskiem „Puchar Bielinka”.

 

Program i Regulamin zawodów:

Program  Zawodów V Puchar Bielinka

11  listopad 2016

14 00 do 17 00    – przyjazd na łowisko Bielinek w celu zwodowania łódek

do 18 00                 – przejazd do ośrodka i zakwaterowanie

19 00                 – otwarcie zawodów i omówienie spraw organizacyjnych

20 00                          – kolacja ,wspólna biesiada

12 listopada 2016

06 00                 – śniadanie

07 00                 – wyjazd na łowisko (autokar)

08 00 do 16 00   – czas trwania zawodów

16 00 do 17 00   – przejazd do ośrodka (autokar)

17 30                 – obiad

19 30                        – kolacja, wspólna biesiada przy grillu

13 listopad 2016

06 00                 – śniadanie

07 00                 – wyjazd na łowisko ( własnymi środkami transportu)

08 00 do 14 00   – czas trwania zawodów

14 00                 – przejazd do ośrodka (własnymi środkami transportu i zabranie łódek)

15 30                 – obiad

16 30                 – ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów

 

Regulamin zawodów

 

 1. Zawody będą organizowane na zbiorniku żwirowni połączonym z Odrą.

 

 1. Wędkujemy metodą spiningową, z łodzi zakotwiczonej .

 

 1. Używamy wyłącznie przynęt sztucznych .

 

 1. Wędkowanie odbędzie się w dwóch turach:

I tura w sobotę     12.11.2016r. od godz 800 do 1600,

         II tura w niedzielę 13.11.2016r. od godz. 800 do 1400

 

 1. Zabrania się holowania przynęty za łodzią.

 

 1. Wolno używać różnego rodzaju silników , echosond oraz GPS.

 

 1. Załoga łodzi składa się z dwóch zawodników stanowiących drużynę.

 

 1. W trakcie zawodów przepływanie obok innych zawodników jest dozwolone z zachowaniem szczególnej ostrożności.

 

 1. Na każdej łodzi musi znajdować się wyposażenie i środki bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Minimalna odległość między łodziami podczas zawodów nie może być mniejsza niż 50 metrów. Za zgodą wędkujących odległość ta może być zmniejszona.

 

 1. Do punktacji brane pod uwagę są ryby wymiarowe następujących gatunków:
 2. a) sandacz – 50 cm.
 3. b) szczupak – 50 cm.
 4. c) sum – 70 cm
 5. d) okoń – 20 cm.
 6. e) boleń – 40 cm.

 

 1. Zawody organizowane są na żywej rybie. Sędziowie będą podpływać do zawodników w celu dokonania pomiaru złowionych ryb.

 

 1. Do chwilowego przetrzymania ryb dopuszcza się siatki ( z wyłączeniem siatek metalowych) lub pojemnik z wodą.

 

 1. Zawodnik, który wstawi się na zawody w niepełnej kondycji  

psychofizycznej lub będzie używał środków zmniejszających tę

dyspozycję  podczas zawodów zostanie zdyskwalifikowany bez zwrotu

poniesionych kosztów.

 

 1. Protesty mogą być składane w czasie jednej godziny po zakończeniu danej tury wędkowania, po uprzednim wniesieniu wadium w wysokości 200,00 zł. Jeżeli protest zostanie rozpatrzony pozytywnie zawodnikowi przysługuje zwrot wadium, w przeciwnym razie wadium przepada.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia do regulaminu zmian z przyczyn od siebie niezależnych np. warunki atmosferyczne.

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/