Relacja z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego NTW w Kwidzynie

1 kwietnia 2018 NTW a1 Aktualności

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

Niezależnego Towarzystwa Wędkarskiego w Kwidzynie

Zebranie odbyło się dnia 24 marca 2018 roku w świetlicy Spółdzielni Usług Motoryzacyjnych w Kwidzynie , ul. Krótka 2.

W zgromadzeniu udział wzięło 24 członków NTW.

dsc09099

Zgodnie z porządkiem obrad zgromadzenia zostały przedstawione:

 

Przyjęto następujące uchwały:

 1. Zatwierdzono zmiany w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb w wodach NTW;

 2. Przyjęto sprawozdanie Zarządu z działalności w 2017 r.;

 3. Zatwierdzono ocenę działalności Organów NTW w Kwidzynie;

 4. Zatwierdzono bilans i wynik finansowy, oraz sposób jego zagospodarowania;

 5. Upoważniono Zarząd Klubu „BALATON” w Morawach do ustalania składki członkowskiej;

 6. Zatwierdzono wniosek w sprawie nadania Zbigniewowi Sitko Odznaki Honorowy Członek NTW.

 

 Wręczono również nagrody:

 • kol. Rafał Czajkowski otrzymał nagrodę Strażnika Roku (darmowe zezwolenie na wody NTW na rok 2018) oraz Brązową Odznakę NTW za zasługi dla wędkarstwa NTW Kwidzyn;

 • kol. Mirosław Brzozowski otrzymał Srebrną Odznakę NTW za zasługi dla wędkarstwa NTW Kwidzyn;

 

W trakcie zgromadzenia zostały przyjęte również wnioski do Zarządu NTW:

 1. Zarybianie jezior szczupakiem „odchowanym” – Zarząd NTW: Zarybienia szczupakiem palczakiem dokonamy o ile uda nam się zdobyć materiał zarybieniowy. Są duże trudności z nabyciem.

 2. Budowa slipu do wodowania łodzi nad Jeziorem Klasztornym – Zarząd NTW: Slip zbudujemy po uzyskaniu stosownych zezwoleń.

 3. Wyrażenie zgody na wędkowanie ze środków pływających w porze nocnej na Jeziorze Sarnówek w Rozajnach – Zarząd NTW: Wędkowanie z łodzi w nocy na J. Sarnówek w Rozajnach dopuszczone od dnia 10.04.2018 r. do odwołania.

 4. Zniesienie wymiaru ochronnego na płoć na Jeziorze Klasztornym; – Zarząd NTW: Wymiar ochronny na płoć – 15 cm – utrzymany.

 5. Wyznaczenie zbiornika do krzewienia metody/zasady C&R – „Złów i wypuść” – Zarząd NTW: Temat będzie nadal procedowany. Rozważamy możliwość próby w metodzie „Złów i Wypuść” na stawach w Górkach o ile znajdzie się osoba do codziennego dozorowania nad wodą.

 6. Rozważenie możliwości prowadzenia zawodów wędkarskich na żywej rybie – Zarząd NTW: Sprawę określą odrębne Regulaminy na poszczególne zawody. O ile będzie możliwość wprowadzenia tej zasady. Zarząd jest za tym by dokonać próby jednak z pominięciem zawodów  komercyjnych (składkowych).

 

Powodzenia w sezonie 2018 życzy

Zarząd NTW w Kwidzynie

 

 

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/