„Wiosenne feederowanie z NTW” – zawody feederowe

18 marca 2022 NTW a1 Aktualności

Niniejszym mamy przyjemność zaprosić wszystkich chętnych na towarzyskie zawody wędkarskie:

 1. Termin zawodów: 03.04.2022 r.
 2. Łowisko: Jezioro Otoczyn w Otoczynie
 3. Harmonogram zawodów:
  1. 07:00 – 07:30 zbiórka i losowanie stanowisk
  2. 07:30 – 09:30 przygotowanie stanowisk
  3. 09:30 – 09:40 nęcenie wstępne
  4. 09:40 – 15:10 zawody
  5. 15:15 – 15:45 ważenie i podliczanie wyników
 4. Metoda połowu: osobna klasyfikacja:
  • feeder klasyczny,
  • method feeder
 5. NAGRODY (koperta):
  1. FEEDER KLASYCZNY:
 • 1 miejsce 350 pkt
 • 2 miejsce 250 pkt
 • 3 miejsce 150 pkt
  1. METHOD FEEDER:
 • 1 miejsce 350 pkt
 • 2 miejsce 250 pkt
 • 3 miejsce 150 pkt

 

NAGRODY GWARANTOWANE TYLKO PRZY PEŁNEJ OBSADZIE ZAWODÓW!!!

 

 1. Wpisowe – opłata startowa: 50 zł
 2. Zgłoszenia:
  1. Aby wziąć udział w zapisach, należy wysłać e-mail na adres: ntwkwidzyn@gmail.com

Tytuł: Otoczyn – Imię Nazwisko, nr telefonu, metoda połowu

Przykład: Otoczyn – Jan Kowalski, 666333222, feeder klasyczny

 

 • Wpłaty na podane w wiadomości prywatnej konto do 28 marca 2022 r.

 

Tytuł przelewu:  Imię i nazwisko, zawody Otoczyn.

 

 • Brak terminowej wpłaty oznacza wykreślenie z listy głównej i zapisanie osoby z listy rezerwowej.
 • W przypadku rezygnacji zawodnika po wpłacie i braku osób z listy rezerwowej
  w gestii zawodnika jest znalezienie zastępstwa za siebie, zwrotu wpisowego po podanym terminie końcowym do wpłat nie prowadzimy

 

 1. Regulamin zawodów
  1. Zawody rozgrywane będą w technice feederowej przy użyciu jednej wędki, gdzie jedynym sygnalizatorem będzie szczytówka.
  2. Na stanowisku dozwolone jest posiadanie innych wędek.
  3. Zakaz używania sygnalizatorów elektronicznych.
  4. FEEDER KLASYCZNY – łowimy zgodnie z zasadami sportu wędkarskiego.
  5. METHOD FEEDER – łowimy tylko z wykorzystaniem podajników typu method feeder.
  6. Zawody rozegrane będą w jednej turze 5 ½ godzinnej w 4 sektorach 8 osobowych:
   • 2 sektory – FEEDER KLASYCZNY,
   • 2 sektory – METHOD FEEDER,
   • wielkość sektorów będzie zależała od ilości zawodników,
   • jeśli liczba startujących osób będzie nieparzysta, wtedy pojedyncze sektory zostaną zmodyfikowane adekwatnie do liczby zawodników.
  7. Każdy uczestnik ma obowiązek posiadania siatki pozwalającej na bezpieczne przechowywanie złowionych ryb – min. 3 m.;
  8. Każdy uczestnik ma obowiązek posiadania narzędzi niezbędnych do bezpiecznego odhaczania ryb;
  9. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest łowić w obrębie wyznaczonego stanowiska, łowimy na wprost swojego stanowiska.
  10. Każdy uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego podbierania i odhaczania ryb;
  11. W razie wpłynięcia ryby w zestaw innego zawodnika, uczestnik zobowiązany jest jak najszybciej umożliwić mu ponowne rozpoczęcie łowienia;
  12. Zarzucanie nowego zestawu może nastąpić po bezpiecznym odłożeniu wcześniej złowionej ryby do siatki;
  13. Dozwolone są następujące sposoby nęcenia: z ręki, procą, koszykiem feederowym;
  14. Zabrania się nęcenia: rakietą zanętową (kosz zanętowy, spod), spombem oraz łyżką zanętową;
  15. Zabrania się stosowania echosond itp.;
  16. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania karty wędkarskiej.
  17. Zabrania się przemieszczania zawodników pomiędzy stanowiskami (np w celu nęcenia miejsca oddalonego od stanowiska) oraz wchodzenia na stanowiska innych zawodników podczas wędkowania.
  18. Przejście na sąsiednie stanowisko może nastąpić tylko i wyłącznie w celu rozplątania zestawów.
  19. Do wagi zaliczamy wszystkie gatunki ryb z zastrzeżeniami:
   • okoń – wymiar minimalny 17 cm;
   • szczupak, sandacz – okres ochronny;
  20. Aby ryba zacięta przed końcem zawodów została wliczona do wagi musi być wyholowana nie później niż 15 minut po ostatnim sygnale.
  21. Klasyfikacja ogólna:
   • Miejsca w sektorze są bezpośrednio zależne od łącznej wagi ryb złowionych przez poszczególnych zawodników;
   • Osobna klasyfikacja: feeder klasyczny, method feeder;
   • Zawodnik otrzyma równowartość punktową zajętego miejsca w sektorze zawodów – punktacja ujemna (1 miejsce w sektorze – 1 pkt, 6 miejsce – 6 pkt);
   • Zwycięzcą zawodów będzie zawodnik, który otrzyma najmniejszą ilość punktów.
   • W przypadku zdobycia przez kilku zawodników tej samej ilości punktów, kolejnym kryterium decydującym o zajętym miejscu, będzie łączna waga złowionych ryb w zawodach.

 

 1. LOSOWANIE:
  • Wszystkie stanowiska rozmieszczone będą obok siebie przy zachowaniu tych samych odległości między zawodnikami (o ile pozwoli na to ukształtowanie terenu łowiska).
  • Liczba stanowisk zależeć będzie od liczby zawodników na danych zawodach, które zostaną podzielone na sektory;
  • W pierwszym losowaniu zostanie wybrany numer zawodnika od którego zaczyna się losowanie.
  • Po ustaleniu kolejności zawodnicy zostaną wyczytani z listy i przystąpią do losowania swoich stanowisk.
  • Wylosowany numer zostaje przypisany zawodnikowi, zabrania się ponownego losowania i zamiany stanowiskami między zawodnikami.
 2. Wszelkie protesty należy zgłaszać w czasie trwania zawodów lub bezpośrednio po nich (przed oficjalnym ogłoszeniem wyników).
 3. Udział w zawodach oznacza akceptację regulaminu, oraz zgodę na przetwarzanie danych i wizerunku zawodników w celu prezentacji w mediach społecznościowych.
 4. Zawodnik przystępujący do zawodów nie może wykazywać objawów chorobowych oraz jest świadomy sytuacji panującej w Polsce związanej z zagrożeniem wirusem Covid19, tym samym przystępuje do zawodów na własną odpowiedzialność.
 5. Organizator ma prawo wyprosić i zdyskwalifikować osoby naruszające regulamin zawodów.

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/