Doroczne Sprzątanie Jezior NTW w Kwidzynie

16 kwietnia 2023 NTW a1 Aktualności

Z A W I A D O M I E N I E – Z A P R O S Z E N I E
na
Doroczne Sprzątanie brzegów Jezior Niezależnego Towarzystwa Wędkarskiego w Kwidzynie
Sprzątanie śmieci z brzegów jezior Leśnego, Klasztorka, Sarnówka i Otoczyna
odbędzie się dnia
 
22 kwietnia 2023 roku,
 
Zbiórka na parkingu w Klasztorku o godz. 8.00.
 
Zapraszamy Członków NTW i wszystkich chętnych.
 
W/w akcja umożliwia członkom odpracowanie godzin czynu społecznego na rzecz NTW w Kwidzynie co skutkuje NIE POBIERANIEM opłaty
w roku 2024 r. za te prace.
 
ZARZĄD NTW KWIDZYN

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/